Monday, 24 October 2011

Kemahiran Mikropengajaran..25/10

Kemahiran Menerang..

(1)Bertujuan untuk menyampaikan maklumat dengan cara yang berkesan, membina dan meningkatkan lagi kefahaman pelajar mengenai pelajaran yang diajar dan memastikan pelajar mengikuti setiap apa yang guru ajari dan arahkan dalam kelas.


Terdapat 3 jenis perkara yang diterapkan dalam kemahiran menerang:

(1)Penaakulan..(kenapakah)
~Menggunakan proses logik  untuk guru menjawab soalan atau mensttruktur semula ayat dan idea.

(2)Interpretatif..(what is that??)
~Menghuraikan maksud sesuatu sama ada istilah, pernyataan,idea, konsep, prinsip dan teori.

(3)Deskriptif..
~Menghuraikan proses ,struktur , prosedur dan arahan yang jelas dalam menjalankan sesuatu perkara.

Komponen-komponen Kemahiran Menerang..
-ayat pembukaan
-isi kandungan
-penghubung
-ayat penutup
-soalan bagi menaksir kefahaman


4 konsep kemahiran menerang..

(1)Gunakan kejelasan-penumpuan pada aspek yang lebih spesifik, gunakan contoh/ilustrasi dan media yang relevan dan menarik perhatian pelajar untuk mendengar penjelasan guru, elakkan kekaburan ketika melakukan proses penerangan dan gunakan bahasa yang mudah untuk difahami pelajar.
(2)Gunakan penegasan-gunakan intonasi yang berbeza dan gunkan gerak isyarat badan agar pelajar tidak bosan bila gurunya sedang mengajar.
(3)Ada urutan dan kesinambungan-sentiasa memastikan pelajaran yang diajar pada hari itu berturutan dan bersinambungan bagi memastikan tumpuan pelajar pada pelajaran tidak terjejas.
(4)Dapatkan maklumbalas pelajar-dpatkan maklumbalas pelajar bagi memastikan pelajar faham dengan apa yang dipelajari mereka ketika itu dan bagi megenalpasti tahap kefahaman pelajar ketika pelajaran diajarkan.

No comments:

Post a Comment