Sunday, 30 October 2011

Assignment baru-Teaching unit!!

Teaching unit ialah tugasan baru yang telah diberikan oleh Dr NurulHuda Abdul Rahman. Tugasan ini merangkumi 50% markah untuk subjek KPD ini. Teaching unit bertujuan sebagai rujukan guru atau perancangan awal yang merupakan sinopsis yang ingin dicapai oleh guru dalam pengajaran.

Terdapat 7 komponen dalam teaching unit:

Komponen 1:Tajuk dan tujuan unit.
Komponen 2: Pengetahuan sedia ada pelajar.
Komponen 3:Analisis isi kandungan pelajar.
Komponen 4:Bahan bantu mengajar dan pelajar.
Komponen 5:Kaedah dan aktiviti P&P.
Komponen 6: Pelan penaksiran.
Komponen 7: Rancangan pengajaran harian.

Kami telah dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil dalam melaksanakan tugasan teaching unit ini.
Group saya mendapat tajuk lens.


No comments:

Post a Comment