Tuesday, 18 October 2011

Kemahiran Mikropengajaran..

(1)Kemahiran Mencungkil Idea..
-Kemahiran yang digunapakai oleh guru untuk menimbulkan rangsangan dan menarik minta pelajar terhadap pelajaran yang diajar pada waktu tersebut. Apabila pelajar berminat dengan lesson yang diajar dalam kelas,maka secara automatiknya akan tercetus permulaan idea di kalangan pelajar. Secara tidak langsung dapat mengenalpasti student prior knowledge melalui soalan atau gambar yang membolehkan pelajar untuk memberi
respon terhadap pembelajaran yang dilakukan.

(2)Kemahiran Menyoal
-Salah satu kayu ukur untuk mengenalpasti keberkesanan pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan guru di dalam kelas ketika itu. Ajukanlah soalan yang bersifat umum dan berikan masa untuk pelajar berfikir supaya mereka dapat memberi jawapan yang terbaik dan bernas. Sebagai guru kita seharusnya memberikan respon yang baik di atas setiap jawapan yang diberikan pelajar bagi menyuburkan peneguhan positif dalam diri pelajar. Ini bertujuan untuk menyebabkan pelajar berasa lebih dihargai dan berminat untuk mengulangkaji apa yang mereka pelajari di dalam kelas. Akhir sekali,membuat satu rumusan dan kesmpulan tentang apa yang dipelajari ketika itu.

No comments:

Post a Comment