Tuesday, 22 November 2011

miskonsepsi dalam fizik..

Miskonsepsi dalam fizik:
-salah faham tentang sesuatu konsep dan teori dalam fizik,dapat dikesan oleh guru dalam proses awal mengcungkil idea pelajar
-Berpunca daripada pengalaman pelajar dan salah pemahaman seseorang tentang sesuatu konsep dan teori dalam fizik.
-agak susah untuk guru untuk mengubah miskonsepsi seseorang pelajar kerana pelajar telah terbiasa,faham dengan segala miskonsepsi yang tersemat di dalam minda mereka,melainkan guru dapat memberikan sesuatu alasan yang kukuh dan bukti yang cukup jelas untuk memperbetulkan miskonsepsi tersebut.
-contoh miskonsepsi yang kebiasaannya dihadapi oleh seseorang pelajar:

"seseorang pelajar menganggap bola tenis dan bola sepak dengan saiz yang
berbeza akan jika dilepaskan pada ketinggian yang sama akan mencecah tanah
pada waktu yang tidak serentak"

-Perkara yang disebutkan tersebut adalah tidak betul kerana dalam fizik, semua objek tidak kira ringan atau berat,besar atau kecil,tetapi jika dilepaskan secara serentak dari ketinggian yang sama akan mencecah tanah pada waktu yang serentak(rintangan udara diabaikan).

Untuk mengatasi masalah miskonsepsi ini guru seharusnya mempunyai pemahaman yang tinggi tentang sesuatu konsep dan teori dalam fizik,selain itu guru seharusnya mempunyai kemahiran yang tinggi dalam menerangkan sesuatu konsep dan teori bagi memudahkan pelajar memahami setiap teori dan konsep fizik yang diajar dalam kelas.

Friday, 18 November 2011

Thursday, 17 November 2011

saya,media dan teknologi..

Salam semua..

tugasan minggu ini:sediakan slide presentation mengenai Saya,Media dan teknologi.
Idea:Sediakan slide presentation tersebut dengan menggunakan prezi.

Berikut ialah yang link untuk melihat slide "Saya,Media&Teknologi" yang telah saya sediakan.


Alhamdulillah!!siap..hehehhe

Wednesday, 16 November 2011

test mid term KPD3016..

Salam semua..

Pada kelas yang diadakan pada hari selasa yang lepas, Dr Nurulhuda Abdul Rahman telah mengadakan satu ujian pertengahan semester. Ujian ini merangkumi 10% daripada  markah keseluruhan subjek KPD3016 semester ini. Ujian ini mengandungi 6 soalan bertulis yang merangkumi topik-topik yang dipelajari sebelum cuti pertengahan semester yang lepas. Antara topik-topik yang telah dipelajari ialah topik mengenai:

(1)model instruksi/pengajaran.
(2)matlamat dan objektif pengajaran.
(3)kurikulum.
(4)tabii dan struktur pengetahuan.
(5)fakta,hukum,teori dalam sains.
(6)teras pengetahuan guru.
(7)unit pengajaran dan rancangan pengajaran.
(8)kemahiran mikropengajaran.

Apa yang lebih menarik mengenai test ini ialah,test ini dijalankan secara berpasangan..
hehehe..

Sunday, 30 October 2011

Assignment baru-Teaching unit!!

Teaching unit ialah tugasan baru yang telah diberikan oleh Dr NurulHuda Abdul Rahman. Tugasan ini merangkumi 50% markah untuk subjek KPD ini. Teaching unit bertujuan sebagai rujukan guru atau perancangan awal yang merupakan sinopsis yang ingin dicapai oleh guru dalam pengajaran.

Terdapat 7 komponen dalam teaching unit:

Komponen 1:Tajuk dan tujuan unit.
Komponen 2: Pengetahuan sedia ada pelajar.
Komponen 3:Analisis isi kandungan pelajar.
Komponen 4:Bahan bantu mengajar dan pelajar.
Komponen 5:Kaedah dan aktiviti P&P.
Komponen 6: Pelan penaksiran.
Komponen 7: Rancangan pengajaran harian.

Kami telah dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil dalam melaksanakan tugasan teaching unit ini.
Group saya mendapat tajuk lens.


Monday, 24 October 2011

Kemahiran Mikropengajaran..25/10

Kemahiran Menerang..

(1)Bertujuan untuk menyampaikan maklumat dengan cara yang berkesan, membina dan meningkatkan lagi kefahaman pelajar mengenai pelajaran yang diajar dan memastikan pelajar mengikuti setiap apa yang guru ajari dan arahkan dalam kelas.


Terdapat 3 jenis perkara yang diterapkan dalam kemahiran menerang:

(1)Penaakulan..(kenapakah)
~Menggunakan proses logik  untuk guru menjawab soalan atau mensttruktur semula ayat dan idea.

(2)Interpretatif..(what is that??)
~Menghuraikan maksud sesuatu sama ada istilah, pernyataan,idea, konsep, prinsip dan teori.

(3)Deskriptif..
~Menghuraikan proses ,struktur , prosedur dan arahan yang jelas dalam menjalankan sesuatu perkara.

Komponen-komponen Kemahiran Menerang..
-ayat pembukaan
-isi kandungan
-penghubung
-ayat penutup
-soalan bagi menaksir kefahaman


4 konsep kemahiran menerang..

(1)Gunakan kejelasan-penumpuan pada aspek yang lebih spesifik, gunakan contoh/ilustrasi dan media yang relevan dan menarik perhatian pelajar untuk mendengar penjelasan guru, elakkan kekaburan ketika melakukan proses penerangan dan gunakan bahasa yang mudah untuk difahami pelajar.
(2)Gunakan penegasan-gunakan intonasi yang berbeza dan gunkan gerak isyarat badan agar pelajar tidak bosan bila gurunya sedang mengajar.
(3)Ada urutan dan kesinambungan-sentiasa memastikan pelajaran yang diajar pada hari itu berturutan dan bersinambungan bagi memastikan tumpuan pelajar pada pelajaran tidak terjejas.
(4)Dapatkan maklumbalas pelajar-dpatkan maklumbalas pelajar bagi memastikan pelajar faham dengan apa yang dipelajari mereka ketika itu dan bagi megenalpasti tahap kefahaman pelajar ketika pelajaran diajarkan.

Tuesday, 18 October 2011

Kemahiran Mikropengajaran..

(1)Kemahiran Mencungkil Idea..
-Kemahiran yang digunapakai oleh guru untuk menimbulkan rangsangan dan menarik minta pelajar terhadap pelajaran yang diajar pada waktu tersebut. Apabila pelajar berminat dengan lesson yang diajar dalam kelas,maka secara automatiknya akan tercetus permulaan idea di kalangan pelajar. Secara tidak langsung dapat mengenalpasti student prior knowledge melalui soalan atau gambar yang membolehkan pelajar untuk memberi
respon terhadap pembelajaran yang dilakukan.

(2)Kemahiran Menyoal
-Salah satu kayu ukur untuk mengenalpasti keberkesanan pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan guru di dalam kelas ketika itu. Ajukanlah soalan yang bersifat umum dan berikan masa untuk pelajar berfikir supaya mereka dapat memberi jawapan yang terbaik dan bernas. Sebagai guru kita seharusnya memberikan respon yang baik di atas setiap jawapan yang diberikan pelajar bagi menyuburkan peneguhan positif dalam diri pelajar. Ini bertujuan untuk menyebabkan pelajar berasa lebih dihargai dan berminat untuk mengulangkaji apa yang mereka pelajari di dalam kelas. Akhir sekali,membuat satu rumusan dan kesmpulan tentang apa yang dipelajari ketika itu.