Tuesday, 22 November 2011

miskonsepsi dalam fizik..

Miskonsepsi dalam fizik:
-salah faham tentang sesuatu konsep dan teori dalam fizik,dapat dikesan oleh guru dalam proses awal mengcungkil idea pelajar
-Berpunca daripada pengalaman pelajar dan salah pemahaman seseorang tentang sesuatu konsep dan teori dalam fizik.
-agak susah untuk guru untuk mengubah miskonsepsi seseorang pelajar kerana pelajar telah terbiasa,faham dengan segala miskonsepsi yang tersemat di dalam minda mereka,melainkan guru dapat memberikan sesuatu alasan yang kukuh dan bukti yang cukup jelas untuk memperbetulkan miskonsepsi tersebut.
-contoh miskonsepsi yang kebiasaannya dihadapi oleh seseorang pelajar:

"seseorang pelajar menganggap bola tenis dan bola sepak dengan saiz yang
berbeza akan jika dilepaskan pada ketinggian yang sama akan mencecah tanah
pada waktu yang tidak serentak"

-Perkara yang disebutkan tersebut adalah tidak betul kerana dalam fizik, semua objek tidak kira ringan atau berat,besar atau kecil,tetapi jika dilepaskan secara serentak dari ketinggian yang sama akan mencecah tanah pada waktu yang serentak(rintangan udara diabaikan).

Untuk mengatasi masalah miskonsepsi ini guru seharusnya mempunyai pemahaman yang tinggi tentang sesuatu konsep dan teori dalam fizik,selain itu guru seharusnya mempunyai kemahiran yang tinggi dalam menerangkan sesuatu konsep dan teori bagi memudahkan pelajar memahami setiap teori dan konsep fizik yang diajar dalam kelas.

No comments:

Post a Comment